Pilotelli 30"

PILOTELLI TUBULAR OR OPEN WIDTH

  • MODEL JCVE3TA1 - 30" 28GG
  • YEAR 2003
  • 90 FEED, 2 TRACKS SINGLE JERSEY, 2580 NEEDLE SLOT, FULL LYCRA
  • MEMINGERS, OILER, FAN, CREEL, CREEL TUBING, CREEL FAN